Maiden
NA EKRANIE od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 13:45 18:15
NA EKRANIE od 12 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 13:45
Dla dzieci Dubbing Dolby Digital bez ograniczeń
kup bilet 10:00 11:00