Utoya, 22 lipca
Splat!FilmFest od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 20:10
Splat!FilmFest od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 18:30
Splat!FilmFest od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 22:15
Splat!FilmFest od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 20:00