Whitney
premiera od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 11:25 14:20 17:15 20:10
na ekranie od 15 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 16:15
na ekranie od 12 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 13:25 15:50 18:20 20:45
na ekranie od 12 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 13:30
Cannes 2018 od 15 lat Napisy ENG Dolby Digital
kup bilet 13:30 15:30 19:15 21:15
FILMY W 10! od 12 lat Napisy Dolby Digital
kup bilet 18:00